- אודיטוריום -

כסאות אודיטוריום כסאות האודיטוריום שלנו מיועדים לאפשר ישיבה בנוחות וריכוז מקסימליים, לאורך שעות רבות.