- GE Healthcare -

אדריכל/ית
אדריכלית בלה ונטורה ממשרד אדריכלים מיכי סתר
ישוב
חיפה
שנה
2017

משרדי חברת ג'נרל אלקטריק GE HealthCare –העולמית ממוקמים בפארק מדעי החיים בחיפה.
כ- 4,500 מ”ר משרדים המאופיינים בקו עיצובי ייחודי ואלמנטים מורכבים, מרהיבים ומרתקים בשילוב מגוון הכיסאות של צרעה.